,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Lattiavalinta arkkitehtuurissa

Arkkitehtuurissa muodon tulee kohdata toimivuus, ja lattian valinnalla on keskeinen rooli tilan kokonaiskokemuksessa ja tunnelmassa. Tapaamme kokeneen arkkitehdin Elli Fragakin, jolla on kokemusta Iso-Britanniasta, Kreikasta ja Lähi-idästä ja joka toimii luennoitsijana Heriot-Watt yliopiston arkkitehtikoulussa.

"Hyvä suunnittelu ja yksityiskohtien huomioiminen arkkitehtuurissa voivat dramaattisesti vaikuttaa ihmisten elämään ja hyvinvointiin."
Elli Fragaki
Elli Fragaki, arkkitehti ja luennoitsija.

Aistikokemuksen luominen

Jokainen projektin aikana tehty valinta on merkittävä, mutta kysyimme Elliltä, mitkä päätökset ovat tärkeimmät. "Vaikutusta aisteihin ei pidä jättää huomiotta", Elli sanoo. "Ihmisen aistien laukaisemat tunteet rakennetuissa ympäristöissämme määrittelevät,
onko tila onnistunut vai ei."

Mikä ohjaa lattian valintaa? Ellin mukaan lattioiden valintaa ohjaavat monet tekijät. "Valinta riippuu rakennuksen kontekstista", hän sanoo. "Sinun on otettava huomioon sellaiset tekijät kuin mukavuus, estetiikka, tilan tuntu ja ympäristöystävälliset ratkaisut olipa sitten kyseessä uudisrakennus tai remontointi, asennusprosessi ja halutun tuotteen todennäköinen käyttöikä valitussa ympäristössä. Ja tietysti budjetti!”

Käytännönläheistä suunnittelua

Kysyttäessä tärkeimmistä käytännön seikoista, jotka vaikuttavat projektin lattian valintaan, Elli vastaa: "Kestävyys, reagointi paikallisiin sääolosuhteisiin, asennuksen helppous ja nopeus sekä toimitusaika ulkomailta hankittaessa."

 Hän korostaa, että esteettisesti lattia on keskeinen osa sisustusta. "Lattiat määrittelevät tilan ja tekevät siitä erilaisen", hän sanoo. "Väri, materiaali, koko ja kuvion suunta ovat vain muutamia lattian suunnittelutekijöitä, jotka voivat auttaa täydentämään tilan arkkitehtuuria."

"Kohtaamme todennäköisesti tilan ensin silmillämme, mutta yhteys tilaan on fyysinen ja se alkaa lattiasta."

Kestävän kehityksen omaksuminen

Kestävän kehityksen näkökohdat ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä päätöksenteossa. ”Erityisesti viime vuosina olen pyrkinyt tietoisesti valitsemaan ja kannustamaan asiakkaitani valitsemaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja”, Elli sanoo. "Onneksi on olemassa upeita ympäristöystävällisiä tuotteita."

Mitä muita asioita pitää ottaa huomioon? ”Tilojen suunnittelu käyttäjiä varten tulee nähdä kokonaisvaltaisena ratkaisuna. Siinä on otettava huomioon tehtävänanto, esteettinen puoli, tilojen toimivuus, turvallisuus ja myös kestävä ajattelu."

Haasteista selviäminen

Kysymykseen siitä, kuinka arkkitehti varmistaa, että projekti sujuu hyvin, Elli korostaa, että arkkitehtonisia päätöksiä tehtäessä on tärkeää testata ratkaisuja perusteellisesti ja mukauttaa niitä. Mahdollisista budjettirajoitteista hän toteaa, että laadun tulee aina olla ykköstekijä.

"Budjetti vaikuttaa kaikkiin suunnitteluvalintoihin. Tavoitteenani on kuitenkin aina olla tinkimättä laadusta.”

Kysyttäessä, miten varmistaa saumaton siirtymä eri lattiamateriaalien välillä toisiinsa liittyvissä lattioissa, Elli myöntää, että haasteita voi olla useita aina materiaalien ja niiden ulkonäön yhteensopivuudesta käytännönläheisiin haasteisiin kuten korkeuseroihin, turvallisuuteen ja kustannuksiin.

"Lattia on keskeinen elementti sisustussuunnittelussa ja perusta tilan estetiikalle ja toimivuudelle", hän sanoo. " On kiinnitettävä  erityistä huomiota valittuihin materiaaleihin, niiden väriin, tekstuuriin ja tyyliin, jotta saadaan yhtenäinen, toimiva ja visuaalisesti miellyttävä lopputulos."

"On tärkeää pyrkiä tekemään ajattomia suunnitelmia siitä huolimatta, että uusia trendejä ilmaantuu jatkuvasti."

Asiakkaan näkökulmasta

Arkkitehdin ja tilaajan välinen suhde on läheinen. "Asiakkaiden ja sidosryhmien on oltava mukana koko suunnittelun ja rakentamisen ajan, jotta vältytään "yllätyksiltä", Elli korostaa. "Projektin tavoitteet ja suunnitteluvisio on sovittava kaikkien osapuolten kesken alusta alkaen ja vietävä loppuun asti, jotta laatu toteutuu sovitun budjetin mukaisesti."

 Elli löytää työkalut, kuten mood boardit ja konseptit sekä 3D-renderöinnit, jotka ovat korvaamattomia kommunikoinnissa ja ideoiden kiteyttämisessä asiakkaille ja sidosryhmille. "Budjetin ja toimituspäivämäärän pitäminen voivat olla erittäin vaikuttavia asioita", hän sanoo ja lisää: "Brändäys ja brändin tunnistettavuus voivat myös vaikuttaa valintoihin."

Arkkitehtuurin maailmassa jokainen valinta vaikuttaa tilan yleisilmeeseen ja siihen, miltä tila tuntuu. Ellin näkemys lattioista muistuttaa siitä, että lattioiden tarkoituksena on luoda ympäristöjä, jotka resonoivat ihmisen kokemuksen kanssa ja integroivat tilan saumattomasti sisustukseen, jotta tila kestää aikaa.

Juttuun liittyvät tuotteet

Woodura Planks VIARP 3.0 XXL

Woodura Planks HÖJA 3.0 XL

Woodura Planks VIARP 3.0 XL

Woodura Planks BONNARP 3.0 XL