,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vastuullisuus ja ympäristö

Yrityksemme on perustettu vastuullisen innovaation perustalle – ensimmäinen askel oli lukkopontin keksiminen, jonka ansiosta lattia-asennukseen kuluu miljoonia liimapulloja vähemmän vuosittain.

Siitä lähtien vastuullisuus on ollut olennainen osa pyrkimyksiämme parantaa lattioidemme laatua ja kustannustehokkuutta.

Jos halut suojella luontoa, sinun tulisi valita puupohjainen lukkopontillinen lattia, jonka voi kierrättää, joka on paikallisesti valmistettu ja jonka raaka-aine tulee FSC-sertifioiduista metsistä. Jos lattian pintakerros on jalopuuta, sen tulisi olla ohut ja kovetettu, jotta yhdestä tukista voitaisiin valmistaa iso määrä lattiaa ja jotta lattia kestäisi käytössä pitkän aikaa. Tämä on ollut päämäärämme, kun olemme kehittäneet uuden sukupolven puulattioita, joita kutsumme kovetetuiksi puulattioiksi ja keramiikkapuukomposiitiksi. Ne ovat kovempia, edullisempia ja ennen muuta ympäristöystävällisempiä kuin vastaavat perinteiset puu-, muovi- ja keramiikkalattiat.

Ympäristömerkkimme

Svanen

Svanen on pohjoismainen ekoympäristömerkki, joka myönnetään tuotteille, jotka sisältävät suuren osan uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja. Tämän merkin saaneiden lattioiden on täytettävä tiukat vaatimukset vaarallisten aineiden ja alhaisten emissioiden osalta ja lattioiden tulee olla valmistettuja energiataloudellisesti tehokkaalla tavalla ja niiden tulee olla hyvin kulutusta kestäviä.

FSC

The Forest Stewardship Counsil (FSC) on kestävän metsätalouden sertifikaatti, joka edistää ympäristön kannalta järkevää, sosiaalisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa maailman metsien hoitoa. FSC-merkki on luotettava merkki, joka takaa , että puut korjataan vastuullisesti ja että työntekijät saavat oikeudenmukaisen palkan ja hyvät työolosuhteet. 

Sundahus

SundaHus koskee kestävää kehitystä ja luo olosuhteet, jotka auttavat asiakkaita vähentämään ympäristövaikutuksiaan. Kokeneet kemistit arvioivat tuotteen erilaisia ominaisuuksia SundaHusin arviointikriteereillä, jotka perustuvat ensisijaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston CLP-asetukseen (EU) N:o 1272/2008 ja Ruotsin kemikaaliviraston PRIO-tietokantaan.

Greengard Gold

UL GREENGUARD -sertifikaatti osoittaa tuotteiden vastuullisuuden ja sitoutumisen terveyden parantamiseen todistamalla, että tuotteilla on alhaiset kemialliset päästöt. Kultastandardi sisältää terveyteen perustuvat kriteerit lisäkemikaaleille sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat hyväksyttäviä sellaisissa ympäristöissä, kuten kouluissa ja terveydenhuoltolaitoksissa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ympäristöasioista ja vastuullisuudesta

 

Mitä ympäristömerkkejä lattioillanne on?

Lattioillamme on useita eri ympäristömerkkejä kuten FSC, the Nordic Ecolabel ja SundaHus. Edistymme jatkuvasti ympäristötyössämme ja tuotteillemme tulee lisää ympäristömerkkejä. Nettisivuiltamme näet tuotetietojen alta, mitkä ympäristömerkit unelmiesi lattialla on.

Eikö olisi parasta jättää puut niiden luonnolliseen ympäristöön?

Puiden jättäminen niiden luonnolliseen ympäristöön ilman hoitoa ei ole hyväksi ilmaston lämpenemiselle. Hoitamaton metsä on ympäristön kannalta neutraali, sillä puut päästävät lahotessaan ilmaan yhtä paljon hiilidioksidia kuin ne ovat sitoneet kasvunsa aikana. Hyvin hoidettu metsä sen sijaan kasvaa nopeammin ja sitoo enemmän hiilidioksidia, joka varastoituu puuhun pitkäksi aikaa, kun sitä käytetään rakennusmateriaalina. Osat, joita ei käytetä rakennusmateriaaleina, kuten kuori, voidaan käyttää lämmöntuotantoon ja niillä voidaan korvata sellaisia energialähteitä, joilla on negatiivinen ympäristövaikutus.

Ympäristöystävällinen metsätalous perustuu kasvua pienempään hakkuuseen  ja siihen, että tietyt luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet jätetään koskematta. Koska tehtaamme sijaitsevat metsien läheisyydessä, josta saamme puuraaka-ainetta, voimme varmistaa, että hakkuut tapahtuvat ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti.

Mitä tapahtuu monimuotoisuudelle metsissä, joista puu on peräisin?

Kaikki Bjelinin tuotteiden pintamateriaalina ja runkona käyttämämme raakapuu on FSC-sertifioitua. FSC varmistaa, että uhanalaisia lajeja suojellaan aktiivisesti FSC:n sertifioimissa ja valvomissa metsissä. Vastuullisesti hoidettu metsä hyödyttää myös luonnon monimuotoisuutta. FSC vahvistaa myös metsätyöntekijöiden ja paikallisen väestön oikeuksia.

Miksi kaikki puulattiat eivät ole ympäristöpositiivisia?

Tähän asti ympäristönäkökohdat eivät ole olleet erityisen tärkeitä lattian valinnassa. Siksi käytetään ympäristön kannalta negatiivisia lattiapäällysteitä, jotka voitaisiin monissa kohteissa korvata puupohjaisella lattialla. Puulattiat eivät myöskään ole olleet riittävän kestäviä ja erityisesti pitkien lankkujen hinta on ollut korkea. Puupohjaisten lattioiden valmistuskapasiteetti on myös rajoittunut noin 10 %:in maailman lattiamarkkinoista osittain tammen puutteen vuoksi.

Kaikki tämä tulee muuttumaan merkittävästi tulevaisuudessa, sillä Woodura-teknologialla pystytään nyt valmistamaan tammitukista 10 kertaa enemmän kovetettuja puulattioita verrattuna perinteiseen parketinvalmistukseen. Kovetettu puulattia on myös kovempi ja edullisempi kuin vastaava parkettilattia. Tämän vuoksi Bjelin rakentaa maailman suurinta puulattiatehdasta, joka lisää merkittävästi kapasiteettia tulevaisuudessa ja mahdollistaa muusta materiaalista valmistettujen  lattioiden korvaamisen entistä enemmän ympäristöystävällisemmillä puulattioilla.

Miksi kaikki lattianne ovat puupohjaisia?

Olemme Bjelinissä tehneet aktiivisen valinnan valmistaa vain puupohjaisia lattioita. Mikään muu materiaali ei varastoi hiilidioksidia yhtä tehokkaasti kuin puu, ja puu on helppo kierrättää. Olemme tietoisesti päättäneet olla valmistamatta ja markkinoimatta sellaisia perinteisiä lattianpäällysteitä kuin keraamisia ja muovilattioita sekä nailonpohjaisia kokolattiamattoja, koska ne ovat ympäristön kannalta huonompia ja niitä on vaikea kierrättää.

Mistä tiedän, että kovetetusta puusta tai keramiikkapuukomposiitista valmistettu lattia kestää?

Teknologian, jolla puu kovetetaan ja siitä tehdään lujempaa ja jolla pinta tehdään keraamisesta puukomposiitista keksi sisaryrityksemme Välinge Innovation jo vuosina 2008-2009 kierrätysprojektin yhteydessä.

Kun keksimme uuden lattian, asennamme sen heti vaativiin olosuhteisiin. Meillä on näin ollen testilattioita, jotka ovat olleet käytössä yli 10 vuotta ja testitulokset ovat erinomaiset. Tekniikka on kehittynyt entisestään sen jälkeen. Yhdessä Välingen kanssa meillä on maailman suurin puulattioiden tuotekehityskeskus, jossa on huipputeknisiä laboratorioita, joissa on suuria sääkaappeja ja laitteita, joilla testataan lattioiden iskunkestävyyttä, kulutuskestävyyttä, tahrankestoa ja melutasoa. Siellä voimme simuloida vuosikymmenten kulumista – meillä on käytössämme kaikki välineet, jotta voimme tuottaa markkinoiden kovimmat ja parhaat lattiat.

Miten kierrätän lattiani?

Kaikissa Bjelinin lattioissa on markkinoiden vahvin lukkopontti. Tiedämme tämän, koska omistajamme keksivät lukkoponttilattian 1990-luvulla.

Tiedämme myös, että lattiamme voi helposti irrottaa paikaltaan ja asentaa toiseen huoneeseen – tai jopa myydä. Lattian ei tarvitse päätyä kaatopaikalle. Lattiamme voidaan myös purkaa ja käyttää uudelleen keskikerrosmateriaalina uusien lattioiden valmistukseen.

Maapallon keuhkot

Tärkeä näkökohta on tuotteen vaikutus ilmaston lämpenemiseen ja tuotteen hiilidioksidipäästöt (CO2).

EPD (Environmental Product Declaration) kuvaa tietyn tuotteen vaikutusta ympäristöön elinkaarinäkökulmasta katsottuna.  Se antaa tarkkaa tietoa kasvihuonekaasuista, pääasiassa hiilidioksidista, joita muodostuu lattian valmistuksessa ja sen hävittämisessä tai kierrätyksessä.
Puu lattian perusmateriaalina, toisin kuin muut materiaalit, on erittäin hyödyllinen ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä, sillä 1 kg kuivaa puuta absorboi ja varastoi noin 1,8 kg hiilidioksidia ilmakehästä. Tämä tapahtuu fotosynteesin avulla. Puun kasvaessa puuhun varastoituu noin 0,5 kg hiiltä (C) ja 1,3 kg palautuu ilmakehään hapena (O2).

Tätä voidaan verrata 3 kiloon hiilidioksidia, joka syntyy, kun 1 litra bensiiniä kuluu. Kymmenen neliömetriä puulattiaa varastoi siis suunnilleen yhtä paljon hiilidioksidia kuin moderni auto tuottaa noin 1000 kilometrin ajossa.

Toisin kuin muut materiaalit, puu on näin ollen hiilinegatiivista ja ympäristöpositiivista. Tämän vuoksi kaikki lattiamme ovat puupohjaisia.

 

Metsän läheisyys

Me pyrimme minimoimaan tuotteiden kuljettamisesta ja valmistuksesta syntyvän hiilidioksidin määrän. Tärkeä periaatteemme on, että olemme päättäneet rakentaa Kroatian tehtaamme lähelle metsää, jotta suurelta osin vedestä koostuvan puun kuljetusmatka olisi mahdollisimman lyhyt.
Tukkia ei tarvitse koskaan kuljettaa 10-100 km:a pitemmälle tuotantolaitokseemme. Muiden valmistajien tukkeja kuljetetaan usein huomattavasti pidempiä matkoja.

Suurin osa puun kuivaamiseen käyttämästämme energiasta on bioenergiaa, jota saamme polttamalla puun kuorta. Suurin osa Ruotsista ja Kroatiasta ostamastamme sähköstä tuotetaan ilman hiilidioksidia.

Keskimäärin lattiamme ovat hiilidioksidinegatiivisia ja ympäristöpositiivisia, kun ne lähtevät tehtailtamme. Lattioidemme positiivinen ympäristövaikutus kasvaa entisestään, kun kaikki energian talteenottoon ja aurinkopaneeleihin tekemämme investoinnit on otettu käyttöön.

Metsän ympäristövaikutukset

Vastuullisesti hoidetut metsät ovat ympäristöystävällisiä. Hiilidioksidi varastoituu sadoiksi vuosiksi puuhun, jonka korjaamme metsästä ja josta valmistamme rakennusmateriaaleja, kuten lattiapäällysteitä.

Valitettavasti kaikki metsätalous ei ole ympäristöpositiivista. Hakkuu voi olla haitallista metsälle, jos metsän hakkuu ja metsän tuhoutuminen on suurempaa kuin uudelleenkasvu. Tämän välttämiseksi käytämme FSC-sertifioitua puutavaraa. FSC on lyhenne sanoista Forest Stewardship Council.  Se on riippumaton, kansainvälinen jäsenjärjestö, joka edistää ympäristöystävällisiä metsänhoitokäytäntöjä oman sertifiointijärjestelmänsä kautta.

Lue lisää FSC:stä

 

Optimoitua puunkäyttöä

Puun käyttö lattiamateriaalina on erittäin hyvä vaihtoehto. Vielä parempi on, jos tukista tehdään mahdollisimman paljon ohuita kovetettuja viiluja, joista saadaan aikaiseksi suuri määrä lattioita.

Metsä ei ole loputon luonnonvara ja arvopuuta, kuten esimerkiksi korkealaatuista tammea, on valitettavasti rajoitettu määrä. Ympäristöystävällisimmissä puulattioissa tulee siis olla mahdollisimman ohut pinta – edellyttäen, että pintakerroksesta saadaan tehtyä riittävän kova. Tämän mahdollistaa Woodura-teknologia, jota käytetään kovetettujen puulattioiden valmistuksessa.

Perinteisten puulattioiden pintakerrokset valmistetaan sahaamalla noin 4,5 mm paksuja sauvoja, jotka sitten hiotaan pintalamelliksi. Tällä teknologialla valmistetaan tällä hetkellä parkettilattioita. Niiden valmistuksessa syntyy paljon jätettä, kuten sahanpurua.

Hukan vähentämiseksi ja raakapuun käytön maksimoimiseksi käytämme kovetettujen puulattioiden valmistuksessa sahauksen sijasta leikkaamista viiluiksi. Pintasauvoista tulee noin 0,6 mm paksuja, jonka ansiosta voimme valmistaa yhdestä tukista kymmenen kertaa enemmän lattiaa verrattuna perinteisiin parkettilattioihin.

Nadura-teknologiallamme, jota käytetään keraamisen puukomposiitin valmistukseen, voimme käyttää eri puulajien jätteitä sekoittamalle ne sideaineisiin ja keraamisiin hiukkasiin. Puupohjaisia lattioita voidaan valmistaa suuria määriä puumateriaaleista, joita normaalisti käytetään biopolttoaineena. Meidän ei myöskään tarvitse valmistaa paperimassaa ja paperia, joita käytetään perinteisessä laminaattilattianpäällysteiden valmistuksessa.

Uudelleenkäyttö ja kierrätys

Ympäristön suojelemiseksi lattioiden on oltava kulutusta kestäviä, jotta ne olisivat pitkäikäisiä. Lisäksi niissä tulee olla hyvä lukitusjärjestelmä, jotta lattia voidaan purkaa vahingoittumatta, asentaa uudelleen toiseen huoneeseen tai myydä. Käyttämällä puulattiaasi uudelleen varmistat, että puuhun imeytynyt hiilidioksidi pysyy lattiassa pitkään.

Jos lankku on vaurioitunut eikä sitä voida asentaa uudelleen, se voidaan kierrättää hajottamalla se uusien lattioiden raaka-aineeksi, jolloin hiiltä jää puuhun. Jos lattia palaa tai lahoaa, hiilidioksidia syntyy saman verran kuin puut ovat sitä absorboineet. Polttaminen tuottaa kuitenkin energiaa, joka voi korvata muita fossiilisia energialähteitä, kuten hiiltä ja öljyä.

Tämä tarkoitaa sitä, että puupohjaiset tuotteet ovat hyödyllisiä kierrätyksen kannalta.